Dergi Yazıları 

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Ahmet Cemal Gürsoy

Gelecek Köprüsü Nasıl Çalışır?

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Berna Kamacı Gürsoy

Geleceği Gerçekle Yazmak

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Avni Onur Sevinç

Değişen Dünya İçindeki Anlayışlarımızın Beslenmesi ve İletişim

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Hande Ersoy

Gelecek Köprüleri Nasıl Kurulur?

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Berna Elkabes

Gelecekteki İnsanlık Hedefimiz Ne?

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Ahmet Cemal Gürsoy

Sakin ve Duru Bir Dünyayı Beklerken

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Berna Kamacı Gürsoy

Hayat, Hareket, Ritimde Kendini Bulmak

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Avni Onur Sevinç

Sorumluluk Üzerine Notlar

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Hande Ersoy

Geleceği Yaratmak...
Psişik Süpürge

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Berna Elkabes

Haz Duygusunu Yenemezsek?

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Ahmet Cemal Gürsoy

Zaman Ağardığında

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Avni Onur Sevinç

Hayatı Yaşamak Üzerine

546f65c477f92e2c826a83f2deb1690c.png

Esra Ersoy

Olanları Olmaya Bırakma Sanatı

Kadim Bilgileri Nasıl Okumalı?

Kadim öğretiler, atalarımızın tüm insanlığa bıraktığı bilgiler ve bu bilgilerin aslı ya da özü,  bazı semboller ardında gizlenmiş sözsüz anlamlarında gizli. Anladığım kadarı; kadim öğretiler henüz din, bilim ve felsefenin ayrı düşmemiş olduğu ve bunlara bir bütün olarak bakıldığı zamanlardan geliyor. İnsanlık kadim bilgeliği ne zaman unutmuş ya da nerede yitirmiş? Bilinmez. Fakat işaretlerini gördüğümüz yeni bir çağın eşiğinde isek eğer, bu çağın tekrar her şeyin Bir olduğu ve bilimin, inanç sistemlerinin ve ruhun aynı bütünün birbirini tamamlayan parçaları olduğu temeli üzerinde tezahür etme olasılığı yüksek; çünkü mevcut sistemler çok daha uzun süre varlığını sürdürmekte zorlanıyor.

Sonuç, ya giderek salt insanlık yararına bilgi aşkına bilimin yerini alan teknolojiye kurban olmuş, robotlaşan bir insan türü ile birlikte doğal kaynakları tükenen gezegenimizin toplu bir kıyama sürüklenmesi ya da kadim zamanlarda yitirdiğimiz parçalarımızı yeniden bütünleyerek ve yükselterek yeni bir kültür ve uygarlığın inşası olacak.

Kadim bilgilerin, bugünkü uygarlığımızın ve kültürümüzün problemlerinin en derinlerdeki kaynaklarını araştırmak ve kayıp parçalarımızı hatırlamak için okunması ve içerdiği sembollerin anlam çözümlemelerinin böylesi bir hedefe yönlendirilmesi gerekir. Yeryüzünü kirleten ve kaynaklarını amansızca sömürüp tüketen, insanlar arasında da her türlü ayrımcılığa ve sömürüye yol açan, korkunç savaşlara yönlendiren problemleri uygarlığımızın karanlık yanları olarak kabul edersek… Birlikten yaratılmış insanlığın kayıp parçalarına ait işaretlere ve ilhamlara kadim bilgilerin anlamları üzerinde yeniden düşünme aracılığıyla da ulaşılabilir ve yepyeni bir inşa sürecinin umudu filizlenebilir.

Örneğin; çağlar boyu kolektif bilincimiz üzerinde büyük etkisiyle, kurumsallaşmış dinlerde (egzoterik öğretilerde), daha önceleri Yeryüzünü Kutsal Ana (Rahim) kabul eden ve Göksel Baba- Toprak Ana- Çocuk/ İnsan ve diğer Canlılar anlamındaki Kutsal Üçlünün dişil ilkesinin yani Yaratan'ın yeryüzünde yaratımı birlikte gerçekleştirdiği Toprak Ana’nın kutsallığının kayıplara karıştığını; aynı zamanda kadın cinsinin adeta şeytanlaştırıldığını ve bunun da birçok şeyin bastırılmasına, yadsınmasına, dışsallaştırılmasına yol açtığını görebiliriz: Yeryüzü ve bedenler olarak Doğamız ve cinsel enerji (yaşam enerjisi) gibi. Carl G. Yung’un kadim bilgi araştırmalarında ısrarla peşini sürdüğü fikir buydu. Buradan hareketle, yeni bir çağ eşiğindeki bizlerin bu hayattaki fiziksel gerçekliğimizde tamamlanmak için, sadece sahip olup kullanmak ve sömürmek için nesneleştirilmiş olan Yeryüzünü ve dişil enerjiyi artık onurlandırmamızın ve ahenkli bir yaşamın farklı formlarını yeni sistemlerde oluşturmamızın zorunlu olduğu sonucunu da çıkarabiliriz.

Elementler hakkında sunulan kadim bilgileri de, salt duyularımıza görünen algılayabildiğimiz hallerinin ötesinde, bilincimizi yükselten ve genişleten ‘ilkeler’ olarak okuyarak dengelenme, merkezlenme, tamamlanma ve kendi bütünselliği içinde bireysel ve toplumsal birlik fikrini idrak edebiliriz.

Serap Özdeniz