Kitap Özetleri

İlahi Nizam ve Kainat'a Dört Kapıdan Bakmak...

ink-tr.png

İnsanların algılama düzeyleri İlahi Nizam ve Kainat (İNK) ile olan kişisel iletişimi belirleyecektir. İlk algılar daha duyular düzeyinde olurken giderek alt anlamlar, simgesel düzey devreye girer. Metnin ana düşüncesinin kişilerin yaşam planlarıyla ilişkisine göre anlamlandırılması bunları izler.

 

İnsanların algılama düzeylerini Anadolu'nun ezoterik geleneklerden biri olan Bektaşi öğretilerine göre sınıflayabiliriz. Anadolu bilgeliğinde insan beyninin evrimsel gelişim düzeylerine paralel olarak dört algı düzeyi olduğu anlatılır ve bunlar sırasıyla “Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat” olarak adlandırılır.

Şeriat düzeyi tepkisel, fizikseldir. Tarikat, zihinsel, simgesel anlamları anlatır. Marifet, imgelemeyle ilgili, çözümleri gören, yaratıcı bir yöntemdir. Hakikat düzeyi parçalarla bütünü aynı anda gören, hakikatler aşamasıdır. İnsan bu algı düzeylerini yaşamı boyunca kullanır, ama çoğunlukla ilk iki aşamada kalır. Bu algı düzeylerinin son ikisi can düzeyindedir. Marifet ve Hakikat bakışı imgelemeye, sezgiye, birliğe, resmin bütününü görmeye dayalı yüksek bakışlardır.

İNK’ın can düzeyden, birlik bilinciyle algılanması sonucunda nitelikli pratikler, iletişimler kurulacaktır. İNK’nın Şeriat düzeyinden algılanması sadece bir kitaptır ve bizim için görsel, duyusal ayrıntılar gündemdedir. Tarikat düzeyindeyse kitapla aramızdaki ilişkinin seçenekleri artar, duygusal yaklaşırız, çeşitli yorumlar yaparak kitaptan söz ederiz ve her aşamada zihin devrededir.

Marifet algısıyla İNK’yı imge, müzik, şiir, rüya dillerinden yararlanarak anlamayı ve anlatmayı deneriz. Kitapla ilgili sorularımıza, bilgilerimize hayal gücünü, akıl yürütmeyi içeren çözümler, karşılıklar buluruz. İNK’dan esinlenen etkili yazılar, yoğun şiirler, derin yorumlar bu düzeyde üretilir.

İNK’nın devre sonunda insanlara bir hediye olduğunu ve kitabın ruhsal yolculuğumuzda eşsiz bir kılavuz olduğunu kavramaya başlarız. Yolun gezegenimizdeki sonunu, bu sondaki görevlerimizi ve en önemlisi yolun devamını, gelecekte bizi nelerin beklediğini öğreniriz. Bütün bildiklerimiz seçimlerimizi etkilemeye başlayınca da kişisel deneyimimizin pratik sonuçlarını, yansımalarını almaya başlarız. Yaşamımızdan çıkıp giden ağırlıklar, yanlışlar, zaman kayıpları yola olan inancımızı pekiştirmeye başlar.

Anadolu bilgeliğinin hakikat algısı ruhsal dünyanın, ince enerji titreşim alanlarının bakışıdır. Bu bakışla resmin bütününü aynı anda görmeyi, sorunlar karşısında çözümün kendisi olmayı deneyimleriz. İNK’ın sözlerini okumanın, aktarmanın, anlamlarını kavramanın ötesinde o sözler olmayı denemek elbette en üst kişisel deneyim ve buna yaklaşabilmek oldukça zor. Ancak vicdan mekanizmasını iyi kullanan ince idrakler üreten, vazifesinin bilincinde olup “insan-ı kamil”e erenler bu aşamayı deneyimler. İNK’nın amacı da budur. Hakikat makamından, kartal gözünden bakanlara ne mutlu!

Cüneyt Gültakın