Özgürlüğe Doğru


Sebebini bilmesek de bu güne kadar bazı işaretlere bağlanarak geldik. Hem de bambaşka hayaller ve kendimiz hakkında objektif olmayan bir sürü zanlarımız vardı. Daha hangi uyanış sürecinin bizi gelip yakalayacağını bilmeden... Olayların akışı şimdiye kadar çok fazla seçim yapmamızı gerektirmeyen bir metodoloji ile yürümemizi sağladı ve yolun içinde olmamızı sağlayan bir süreç içinde bulduk kendimizi.

Yürüyüşün varacağı hedefe varmasını topluca beklemek ve uyumun sağlanması için güvenmek gerekir.

Ama yürüyüşün varacağı hedefe varmasını topluca beklemek ve uyumun sağlanması için de güvenmek gerekir. Seçimlerimizde bize düşen tercihin maddeden yana mı, ruhtan yana mı olduğunun sorulduğu yerlere geldik. Bu cevabı hızla ve net olarak vermemiz gerekiyor. Çünkü cevabın beklemeye tahammülü yok. Çünkü zaman örgüsü üzerimize kapanıyor. Belli ki gerçeğin idrak dilimlerinde zaman, şu an yüzeysel zamanın dışında daha hızlı çalışmaya başladı.


Herkes birlikte yürüdüğü arkadaşlarına sahip çıkmalı ve ellerinden sıkıca tutmalı. Üstelik bahanelere ve olay tsunamilerine kapılmadan yapmalı. Hemen şimdi… Niye şimdi? Şu andan itibaren insanlığın içsel geç kalma korkularının daha çok ortaya çıkacağı dalgalar yaklaşıyor. El ele olmalıyız ki, o büyük seller sürükleyip birliğimizi parçalamasın. Sade ve içten yaşamın tercihini ruhtan yana koymalıyız ki, başka konularda ortaya çıkacak değer farkları bize yanlış seçimler yaptırmasın. Çok güçlü olmalıyız ki, layık olup aldığımız bilgiler tekrar ellerimizden süzülüp boşluğa akmasın. Sevgi dolu olmalıyız ki, gelen yeni dönemin bilgisini demir gibi bir irade ile dönüştürerek bizi uyanışa doğru götürmesine izin verelim. Can olmalıyız ki, cananlar bizi tam aradıkları buluşma noktalarında hazır bulsunlar… Bunlar için seçimlerimizi ruhtan yana yapmaya değmez mi…?


Yolun sevgisine tutku ile bağlanalım,