Aslan, Kuzu ve Kadın


Görebildiğimiz nesnelerden yansıyan anlamları, göremediğimiz ihtiyaçlarımıza karşılık olsun diye baktığımız, adına idrak dediğimiz enerji maddeleri sağlar. Alegori, zaten öteki anlatıcıdır; benzetme, bağ kurma yeteneklerimizi geliştirir. Şuurlanma, tekamül etmeye doğru yol katederken dönüştürür… Giriş kapısı hayaldir. İmgeleri doğru okuma, simgeleri çözme ve bilindik yolların dışında yeni intibalar elde ederek, gerçeğe izlenimlerin peşinden iz sürerek yaklaşmaya çalışmayı deneyimleriz. Mitler, efsaneler, söylenceler, sözlü gelenek ürünlerinin içinde masallar, öykülerle köprü kurarız şuur merkezimizle…


Aslan, güç ve enerji sembolüdür. Krallıkları ve iktidarı temsil eder. Kuzu saflığı, masumiyeti, feda olmayı… Kadın ise her iki simgenin toplamından daha fazladır. Bütün bu maddelerin birbiri ile görüşmesi için ortam hazırlar, mekan oluşturur. Gelin bu imgeleri kendi aralarında konuşturalım.


  • Aslanım; Aktif ilkeyim, kendimi yönetmek ve yeni yöneticiler tohumlamaktır işim. Bana gerekeni bulana kadar savaşırım, değer farkı yaratırım…

  • Kuzuyum; Pasif ilkeyim, pozitif enerji diyebilirsiniz bana. Alçak gönüllülükle fedakarlığı yaşayarak, özün ihtiyaçlarına bilgi kıyası olmaktır benim işim.

  • Kadınım; Görünmeyenim, ortam hazırlar, her iki zıt kutbu uzlaştırır, nötrleyici görev yaparım. Madde dünyalarını şuurla tanıştırıp, düalite yaratırım. Eril, dişil ifadelerde mesaj hazırlayabilmek için dua eden erili doğururum.

Şimdi bu ana karakterler, kendilerini her anlayışa göre ve bölgesel folklorik öğelerle anlatanlara ilham olup aktığında; görünmeyenin maksadı aşikar olur, sözler akar, dil tebliğ eder, beyin hücreleri varlıklarında enerjetik bedenler oluşur. Işık görünmeye başlar, ışık olduğunu unutanlara hatırlatmaya başlar. Yeter ki; öğretenler ile bağı unutup, tekrar uykuya dalmayalım. Yoksa yeni göreceğimiz rüyalarda bu açık kapıyı tekrar hatırlamayacağız.


Işığın kalbinde olalım,