Ataleti Hatırlamak


Üst dünyalar için objektif bir gözlem içinde değilsek, kendimiz için de fikrimiz var mıdır, varsa nedir? karışıklığını yaşıyoruz demektir. Objektif olmak… Çok kolay bir hal değil. Birçok algısal dönüşüm yaşamış olmayı gerektirir. Ayrıca gözlem imajinatif değil, bir yaşanmışlığı olmalıdır. Yoksa ne olur döngüsel olarak hayatımızda? Bilmek zorlaşır, karmaşıklaşır…


Toplandığını düşündüğümüz kayıp parçalar ve ortaya çıkan gölge taraflar nasıl bir kabul ile entegre olur? Bütün soruların cevabı şuur dediğimiz alanlarda, zaman faktörü ile birlikte yer alıyor. Objektif gözlem yaptığımızda, aslında o an neyin parçası olduğumuzu hatırladığımızda atalet ortadan kalkıyor. Aktif olarak bizde yer alan ağırlık merkezi sabır ise oradan çözüm olarak öz varlığımıza gönderdiğimiz mutluluk anları kıyas bilgisine dahil oluyor. Mutluluğu, küresel zaman anlayışında yaptığı eylemlerde duraklamadan ilerleyen şuur hali olarak düşünebiliriz. Dolayısı ile mutluluk, hareket halidir ve nesnel olarak bizim boyutumuzda ataletin, durağanlığın dönüştürüldüğü bir enerjisel teknik olarak yer alır, tekamülümüze değer katarak hatırlamamızı sağlar.


Sembolik anlatımlar, simgecilik boyutsal olarak gerçek arayışında hiç durmadan ilerlemeyi getiren aracı yollardır. Şimdi esas olan alegorik, metaforik sahnelemelere gerek olmadan kozmosda aynalanmış doğruları vazife haline getirerek sembolsüz, simgesiz anlayışlar haline getirmektir. Bizi gerçeğe yaklaştıran, üç boyut realitesinden bütünsel bir algı anlayışına götürüp adım adım birliği yaşatacak olan, aktif sabırda alçak gönüllüğü takip etme ve kibri bırakma çalışmalarıdır. Kendi üzerimizde çalışarak hatırladığımız ve başkalarını önemseyerek ilerlediğimiz bu yol, ataletimizi yenecek yegane okul ve yoldur…


Entegrasyon için her an dönüşmek, tam olmak ve başlıca özelliğimizi hatırlamak için beklemeyelim. Karar verelim! Şüphesiz olarak bizden daha yüksek şuurun varlığına güvenip, direnci bırakalım…


Işığın kalbinde olalım,