Durduran Bloke Eden Enerjiler


Merhaba Arkadaşlar, Nesnel ya da manyetik enerji, tesir olarak bize dur hissi verdiğinde, belki içinde olduğumuz  olayın dili ve işaretleri bizi yavaşlattığında, bloke ettiğinde bunu içsel kaale alırsak zaman döngüsünde tetikleyici izlenimleri çağırmış oluyoruz.


Peki bu olanların somut objektif sonuçlarını uykuda olan varlığın derin gözlemleme imkanının olmadığını biliyoruz. Duvar gibi önümüzde yer alan deterministik sonucu nasıl okumalı ve ona göre nasıl hareket etmeliyiz?

İçe dönüş bizim gerçek zamanımız… Ait olduğumuz idraki noktanın yürüyüşüne dahil olmak… Hatırlama eylemlerinin ateş elementi ile iç farkındalıkların karanlık olanı itmesi ve yerine sevgiyi kalbe, idraki gözlem merkezimize çağırmasını yaşamaya, deneyimlemeye başlarız…

Bu kor ateştir, kasar kavurur, yangınlarımıza bakakaldığımız halleri de dillendirir. Simgesel olarak ateş kılıcı ile tepeden itibaren tam ikiye ayrılırız. Bu acı, ıstırap aşamasını nötr gözlemleme ile hangi merkezlere sözel olarak dahil olunduğu inkar ve ret çığlıklarının hangi bloke olmuş merkezlerin izlenimlerin içinden geldiğini okudukça, bu şifalandırmayı kabul etmemiz gerekli olur.

Şifa, hızı da getiren bir çeşit liyakat maddesi ve yükümlülüklerin ön habercisidir. Olayların dilinde ruhsal olana, ışığın farklı görünüşlerine olan bağlılık ve sadakat sürdükçe yardım da inmeye devam eder.

Biz bu kıyafeti giyersek yol kısalır, objektif oluruz.

Hızı sevgide, anlayışta, merhamette, alçak gönüllülükte yarış olarak benimsediğimizde özgürce aktığımız kulvarlara geçeriz.

Işık sevginin görünmeyen hızıdır…

Sevgi ve ışıkla,