Durmayı Öğrendiğimde

Zıtların dünyasından bir kavram atılınca ortaya bir an durduk. Zihnimiz bu yeni materyali işlemek için hazır, mevcut hatırlamaya başvurdu. Öncü parametrelere göre mantık, kıyas yapmaya doğru eylemlendi.

İşte görünmeyen dünyamızın gerçeği, biz aslında duramayacak bir enerjiye onun üzerinde yol aldığı şuura sahibiz. O da kim, ne?


Ruhun açılımında kadim kaynaklarda sürekli öğretilen "Potansiyel Hareketsizlikten" gelen hareketiz. O ne demek doğanın açılımlarında çokça örnek var. Kömür taşıdığı potansiyelden dolayı ateş elementini içinde taşır. Uygun koşullar oluştuğunda, derininde sakladığı gücü hareket olarak dönüştürür. Ateşe ,ısıya enerjiye döner.


Taş gibi duruyordun. Potansiyel ışığı, ateşi büyük bir sabırla içinde bekleten maddesin. Özümüzdeki güçte benzer yasalarla çalışır. Yani Varlık taşıdığı ruh özlerinden dolayı yaratılış kanunlarında hareket eder. Adı harekettir. Kendini bilme derslerinde yeni ismi dikkat olur. Hayatın içine inince durmak… Kendi üzerinde çalışmaya başlayınca gözlem olur.


Niçin illüzyon dünyasında potansiyel hareketsizlik yasasını eyleme çevirme işini ruh üzerine almış. Bu kutsal işi yürütecek başka özler, gerçeklikler yaratımın neresinde? Öne çıkan bu zorunlu varoluşu nasıl sürdürüyoruz?


Gönüllülük, feda etmek, bağlılık kavramları üst dünyaların birlik yasasının, yani bilinen gerçeğe her şeyi dahil etme ve doğurma ile ilgili uzanan aşağıdaki saçakları haline gelmekte. Dur, dediğimizde kendimizle, birlik ile hatırlanacak yüksek şuur an'larına sıçramak için bir fırsat yaratıyoruz. Seçer ve ilerlersek öğrendiğimiz , uyguladığımız şeyler birlik için dönüşmeye çalışan her durum için hatırlanacak bir an yaratıyor.


Dikkat hatırlama anı, dur irade, şuur da ışığın yolculuğunu devam ettiren eylem haline dönüşüyor. Sadece bunu farklı boyutlarda yapmayı istemeyi çarkları döndürmeyi öğreniyoruz.

Durmayı öğrendiğimizde özümüze giden yollarda daha yüksek iradelerin ve şuur kümelerinin nasıl çalıştığını gözlemliyoruz. Biz durabilmeyi dikkat içinde kalabildiğimizde en yakın ilişkide olduğumuz çevreden ortamdan başlayarak, kadım hatırlama an'larının şifreleri açılıp çalışıp bu enerjiyi yaymaya, duyurmaya başlıyor.


Kutsal dediğimiz şey bu seviyedeki hayat, görünmeyen dünyadaki hayatın buradaki görünümü haline gelmektedir. Tüm bunların görünür olmasını sağlayan zamanında kullandığı harç, bilgi, sevgi enerjisidir. Bu boyutta hayatın dur egzersizlerine alt benlikleri durmasını öğretmek ne söylediğini gözleyerek hayata katılmaktır. Çeşitlilik serbest izlenimleri potansiyel hareketsizlikteki ortaya çıkmasını bekleyen doğru adreslere götürmektir.


Geleceğin ve anın yaratılmasını, durmayı öğrenerek yasaları uygulayarak neşeyi ve mutluluğu keşfederek olacağını da hatırlayalım.

Işıkla daha yakın,