Gözlemlerin Sonunda Nötr’e Ulaşmak İçin…


Madde denen enerjinin görünümlerinde ve karşılaşmalarından kurulmuş var oluşlar düzenindeyiz. Gözlemci hale gelip bilinen sonuçların ötesinde yeni olasılıklar yaratmak da şuur denen yeni enerji haline düşüyor. Alışverişin sonunda ortaya çıkan düalite değerleri ile ruh varlığı yeni var oluşlar yaratıyor.İdrak, maddenin doğasında var her iki değer içinde ayrı ayrı kullandırıyor. İfade ve uyumda insan formu bir kutsal anlatıcı rolüne bürününceye kadar, farklılaşmış şuur halleri sürüp gidiyor.


Retorik, hatiplik gibi melekeleri iyi kullanmaya başlayınca aldığımız nefes değişiyor, düşünme biçimimiz ve anlayışımız yeni kompozisyonlara dönüşüyor. Bu önü alınmaz evrensel yapılar ile bilmenin ve yapmanın da sınırları da gelişiyor…


Bu kadar kusursuz işleyen ilahi düzende niçin nötr olmak önemli… Gözlemci olmak, kaçınılmaz ise sonuçlar kısmı neye hizmet ediyor? Biz bilerek ya da bilmeyerek neyin parçası olmak için her an yeniden doğuyoruz… Bu kusursuz ”doğu” gerçekler ile bize neyi anlatmak istiyor? Bu sadece bir yön olmanın ötesinde bir kavram…


Potansiyel mükemmellik hali saf şuur ve ışığın görünümlerinden oluşmuş ışık ise, alemler boyunca kendini bilmek isteyecek, hareket edecektir. İşte bizim nötr olmamız gereken yasa budur. Hareketin kendisi kendi icaplarını oluşturan bu yolları açan tesirleri hareketin ilerlemesini sağlayan dinamikleri oluşturmakta. Her anın içine tohumlanan kendini bil ve hareket et yasası durma, yargılama yerini gör der… Her görüş ve gözlem hali bir parça eksik ve acı dediğimiz yeni madde formlarını peşimize takıp dursa da, durmayan değişim hali son nokta koymadan yürümenin bunun bir var oluşu uzlaştıran baştaki düalite değerlerine hareketi öğreten bu haldir. İşte bizim terapötik yöntemler kullanarak hareketi şifalandırma istek ve yükümlülüğümüzün öykülerini yazmaya başladığımız yer.


Aktif, pasif, nötr bu kadar basit mi yaratılış? Kesinlikle hayır. Ama iyileştikçe hareketle uzlaşıp bilmeye başlayınca bakmaya başladığımız her yönde şifalanacak kaderleri görmeye başlarız.

Nötr ne diyor, o anın özellikle senin görmen gereken de eksik bir parça kalmasın. Hareketin tekamül etme isteğinde anlayışın yetersiz yargılar çıkarmasın. Yaratılış ile uzlaş, buna senin de dahil olduğun şuur planlarının da ihtiyacı var.Acılarına,travmalarına methiye düzersen bu gereklilikleri senin hareketin doğasında birim bir değerken üzerine düşenler olarak almazsan ıstırabı yaşar ve yaşatırsın. Yaratılış gözlemci olmak zorundadır. Her yöne hareket eden doğasında saklı düzenin yansımasına farklı cevaplar bulup değer üretmek zorundadır.


İnsan dediğimiz istasyonda şefkat göstermek, nötr denen adaletli kucaklamanın bizim psişemize uyum getirdiğini fark etmek durumundayız. Şu an baktığımız her şeye tek yönlü bir çıkarsamayla bakamayız. Kanunlar var, icaplar ile uyumlanmış karşılılık yasaları var. Her şeyi bir kenara bırakıp beden denen aracımızın beyin hücrelerimizin şefkate doğruluk denen gözlem anının intibalarına ihtiyacımız var. Adalet ile ait olduğumuz tüm enerji parçalarını şu anın içinde entegre edecek duamız ile gözlem,nötr olacaktır…


Kutsal uzlaştırıcı nötr yasası bir icaptır. Geçmiş ve geleceği şifalandırıp bu anın içine toplar.Tedavisi objektif gözlemci olmaktır…

Hareket eden gerçeği görmeye, onun ile şuur anı olmaya hazırız. Biz bunu hatırladığımızda gerçek oluruz. Ruhtan doğar, ahenk ile uyumlanırız.

Işıkla,