Hedef Birliğini Ortaya Koymak İçin

Ezoterik kaynaklarda “günah”ı, hedefi ıskalamak olarak nitelendiren bir çok açılım var. Günah için gösterilen gayret bile takdir edilir. Bir iç yangın sonucunda harekete geçildiğinde, hedef ıskalanması mevcut gayretin varlığını gösterir. Bu bile bir harekettir, eylemdir. Ama eylemsizlik, hedefin içeriklerini bilerek çaba göstermemek, kendini sevmeyi tercih etmek, kardeşinin acısını anlamaya çalışmamak şu an takıldığımız oktav atlama hastalığıdır… Cömertlik, cesaret, sadakat, dürüstlük kullanacağımız araçlardan henüz birkaçıdır. Kıskanma, gücenme, alınganlık, hoşnutsuzluk, gurur, kibir gibi tutumlar bizi başlıca özelliğimize götürmez. İnsanlık ailesine verilen yükümlülüğe gönüllü olmayı yaşayamıyoruz. Hedef belli, yardımcılar çoktan çıkmış ordular halinde bizim idrak kapasitemizi kullanmayı bekliyorlar.


Hedef birliğini ortaya koymak için çıkarılmış, onaylanmış maddelere ihtiyacımız var. Yine kendi acılarımız, hassasiyetlerimiz, yapamadığım acınmaları ile fedakarlık kavramının önü örtülmesin. Artık gerçek olmaya, kalpten olmaya, varlığın sesi olmaya adım atalım… Yolun yokuş kısmı aşılmış, çıkılan düzlük anlamsız bir sarhoşluk yaratmış durumda. Bir çok hayatlar boyu elde edilemeyen kazanımlarla hızlı yol alınmış durumdadır. Yukarının lütufları boşa harcanmaz.


Artık aklımızla düşünmeyi bırakıp, yukarının kalp dili konuşma melekelerini kullanma zamanı geldi de geçiyor. Sahte olan her şeyi bırakalım. Sıradan dünyasal diyaloglarımız bile sevgi planı aktarımlarını yaşıyor gibi verimli olsun. Sonuçta özümüz ile konuşuyoruz, yukarısı ile konuşmak ucuz dedikodu konularını kapsamaz. Sebep sonuç zincirini de, düaliteyi de oluşturan bizleriz.

Terk etmek istediğimiz tutumlarımızı, fazlalıklarımızı sıralayarak kendimizle çalışmaya başlayalım. İçsel mabedimize sorular yönelterek, sessizce cevapların gelmesini bekleyelim… Elimizdeki hazineyi savurmadan, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olacak şekilde saklayalım….


Sağlıcakla, Ruhun sesine açık olalım,