Paylaşımların Yüksek Anahtarı


Yüksek merkezlerin bir anahtarı da paylaşımlardaki evet- hayırdaki hız ve anlayıştır. Neleri birlikte kılmaya çalışıyoruz…? Kendimizdeki benliklerden vermekte, dönüştürmekte yarıştığımız an cebimizde hazır olduğunu fark ettiğimiz anahtarların aynısından güvenle yollarımızın kesiştiği yol arkadaşlarımızda da olduğundan emin oluruz.


Çelişki ve farklılıkları yöneterek benzemeye çalıştığımız yüksek şuurlu varlıkların plan anlayışındaki incelikleri fark edebiliriz… Bu anahtar ki her günü birbirine benzeten olayların içinde birikip gelen bizim için paketlenmiş tesirleri alabilmek, bu ilişki ile aynı ortamı paylaştığımız varlıkların payına düşenleri de serbest bırakmaktır. Çünkü biz kendimizi kastığımızda, sadece kendimize ait olanı tutmuyor ortak alandaki varlıklara inen tesirleri de bekleterek gücünün düşmesine yol açıyoruz. Basitleşip sadeleşelim ki bizden süzülüp geçen bu enerjiler başkalarının da ihtiyaçlarını görsün. Kısmeti olsun.


Şunu anlamamız gerek, belli bir şuurun üstüne çıktığımızda yaydığımız emanasyonlar, yüksek şuur merkezlerinin odaklanması için gereken duyumları sağlar. Bazen görünmeyende paralel olarak çalışır. Biz koronun farklı bir oktavı iken geri kalan seslerin tınısının da değerleneceği ortamlar vardır… Kristalize olduğumuzda, kozmosun ahengi ile ilgili tohumlamayı durdururken çoklu nedensellik yasalarını da çalıştırırız.

Kalabalıklarla beraber yürür iken başlıca özelliklerimizin biricik uygulayıcısı olduğumuzu unutmayalım…

Sevgide sabırla yürürken gizlide kapalı kalan hiç bir gerçek olamaz, çünkü anahtar biziz ve yoldayız…


Işığın kalbinde olalım,