Varsayımsal Karanlığa Övgü


Pek çok bilgimiz var. Ruh hakkında, madde hakkında onlarla hareket edişe sevdalanmış varlığa, belki de şuurunda olmayı seçmek nedir bilmeden ait olmuşuz… Kendimiz dediğimiz bir anlam ortaya çıktığında bazı potansiyel enerjileri benzetmeye çalışarak forma dönüştürmüşüz.


Böyle öğrenmeyi, deneyimlemeyi merak eden ortak bir şuur var karanlığın içinde. Her varlık özünün başlıca özelliğe bürünmek ihtiyacına başka başka izlenimleri kullanarak ilerleme yolunu seçmiş… Madem ki karanlığın içinde varoluşun tüm şuur potansiyelleri o ışığın her tür tohumu olarak hazır, ışık kendini bu formlara saklamadan serbestçe, özgürce daha yüksek bir şuur olarak mevcut demektir.

”Tanımlanmış herhangi bir şeye benzemeyen formlar özgürdür” yani  ”görecelilik dünyasından ayrılırlar ve bağımsız hareket ederler.”

Varsayımsal karanlığa övgü…? Karanlık dediğimiz tüm ortamlar, bizim seçmemizi bekleyen doğanın ahenk kanunlarıdır. Sen şu an idrak edemesen de senin gitmen gereken yoldaki şuur maddeleri hazırdır. Şuur ışıktır… Tüm bu anlamlar senin seçimlerini forma, biçime döndüremeyecek birikime sahip olduğunda daha üst yasanın icapları ile hareket eder, varsayımsallığına yaratıcı çözümler getiren merdivenin başında olursun. Merdiven diye tanımlamadan…?

Hayatı, olayları böyle gözlemlemeye başlayınca her şeyi birliğe götüren nehrin akışı gibi anlar ve uyumun bir parçası olursun…

Denediğinizde bir şey kaybetmeyeceğiniz düşünme biçimidir şöyle söylemek; ”Varsayımsal olarak şu an içinde olduğum tüm titreşimler bir forma bürünüyor.” “Bu illüzyonu dilediğim yönde seçebilirim, her şeye rağmen.” Bakalım neler getirecek hayatınıza?


Bütünsel olmanın gücü ve kudretinin doğası, varsayımsal dünyalarını dışsal olarak kaale almak gibi basit bir yer değiştirmeye ait olursa eğer….


Işığın kalbinde olalım, hangi kılcallara, seçimlere yürüyeceğimizi bilerek…


Işıkla,