Yüksek Şuur Akademi'de Yeni Dönem


Bir deneyim paylaşma ortamında döngüleri kıran şey, yeniden yeni başlangıçlara gebe olduğunuzu bilmek, anlamaktır… Bizi aktif kılan, sabırla sınayan, objektif gözlemlere sürükleyen, an’ların özümüzden gelen ihtiyaçları farklı kılmak üzere sırada beklediğini bilmektir. Kadim yöntemleri benimseyen, sözlü gelenekleri saygı ile izleyen, onlara katkıda bulunarak yaratıcı anlatım biçimleri bulmaya çalışan bir yerdir Akademi…


Tüm yaşamımızın okul ve çalışma olduğu şuuruna kendimizi bırakarak bilmeye çalışmak, uğraşılarımızdan olup da vaz geçmediklerimizdir. İçinde öğreten, yüksek şuuru an içinde dikkatlerinin odağı yapmış saygıyı hak eden tüm varlıklara, doğa dediğimiz yüce kozmosa… İçerikleri ile tüm zamanların müfredatını oluşturan ışık üstatları takip etmekteki kararlığımız devam ederken… Kendine güvenin kalıpları bozan, hiç değişmeden biriktirme ile ölümsüzlüğe uzanan köklerimizin aradığı şuur partikülleri bu ince maddelerin yeni duruşlarını bu yolda planlıyoruz. Hem de bunları yaparken bir şey bilmediğimize ait veriler giderek çoğalırken…


Deneyim, uygulama, samimiyet hepsinde yaşanmışlıklar var. Yolda olunca yanınıza alacaklarınız giderek sadeleşiyor. Biriktirdiğimiz maddeler ruhsal dünyaya ait. Bize karşımıza çıkan olaylarda nötr kalıp, hiç değişmeden biriktirmek ve aktif hareket eylemi içinde olmanın yolları düşüyor. Bundaki rolümüzü hep beraber öğrenip, paylaşmayı yani bölüşmeyi deneyimlemekte cömert olmak yine bize düşendir.


Duygu, yüksek merkezlerin şuuru ile birleşince hayatımıza bir karşılık olmadan yardım bilgilerinin ineceğini de biliyoruz. Şaşmaz ilahi düzenin akışı içinde bırakırsak bütüncül olmayı, kendinden önce komşunu sevmeyi, verilen tüm bilgilerin sevgi denen o nötrleştirici maddeyi kullanmaktaki ustalığımızı arttırmanın sanatını öğretmeye çalıştığını biliyoruz. Bu yeni dönem her dönemin üst şuurunu çağırdığımız mutlu zamanları an içine topladığımız deneyimler olacaktır… Gelin kesişen sevgi maddelerini Eylül’de birlikte okuyalım. Yukarının işaretlerinin denge ve doğanın uyum çağrıları olduğunu bilerek, birbirimize ayna olalım…


Işığın kalbinde fısıldaşmaya,