Ezoterik Okullar.JPG

Cüneyt
Gültakın

Uyanış Okulları

Üç boyutlu bir alemde, Dünya gezegeninde acıya dayalı bir yaşam içindeyiz. Acı çekiyoruz çünkü arzularımız, şehvetimiz, öfkemiz ve gururumuz var. Zihnimiz özgürleştiğinde, kalbimiz tortulardan sıyrıldığında acı azalmaya başlar.

Tüm doğa titreşen bir enerji alanıdır ve herkes kendi psikolojisine göre titreşir. Bugün insanlık çok düşük düzeyde titreşiyor. Ne yazık ki Güneş düzeyinde, tanrısal güzellikleri yansıtan bir uygarlığımız yok. Dünya, insanların yansıması ve bu yüzden çalışmaya ihtiyacımız var. İçimizdeki tanrısallıkla iletişim kurmalıyız. İçimizde etkinleşmeyi bekleyen tanrısal olanla ilgili merkezlerimiz var. Ruhsal gelişim, varlığımızın her atomuyla ilgilidir. Her zerremiz acıdan özgürlüğe doğru yönlendirilmelidir. Bu büyük bir çaba ve enerji gerektirir.

İnsanlık tarihinde her zaman göksel bilginin öğretmenleri ve okulu olmuştur. Işığın eğitimini veren göksel öğretmenlerin öğrencileri kendisini izleyen bilinçlere aklın ötesindeki bilgi biçimlerini öğretmişlerdir. Kadim bilgeliğin uyanış okulları bir bakıma uygarlık tarihini oluşturmuştur.

Uyanış Okulları hakkında daha fazla materyala ulaşmak için
Yüksek Şuur Dergimizi takip edebilirsiniz.

Dergi sayfasına geçmek için lütfen tıklayınız

mediamodifier_image (1).png