2022 ve Ötesi – Her Şeye Karşın Barış ve Huzur

Umut insanoğlunun bütün acılarının merhemidir –
Nicolas Edme Retif de La Bretonne

Hepimiz bir yolculuğun içerisindeyiz. Her birimiz bu yaşam serüveninin içerisinde her an yeni bir şeyleri deneyimliyor ve bu hayatta önemli kesişmeler ve yol ayırımları yaşıyoruz. Yaşam koşullarımız zaman içerisinde değişime uğruyor. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır misali gökyüzünde meydana gelen astronomik döngülerin yansımalarının dünyadaki tüm yaşam forumlarını da etkisi
altına aldığını biliyoruz. Aslen amacımızı, kendimizi şuurlu bir bilince taşımak ve evrene, oluşuma bu bilinç hareketini evrenin gelişimi için de katkıda bulunmak olarak kabul edersek, olan bitenin hiç de tesadüfi olmadığının idrakini yaşarız.

Yepyeni bir yıla girerken, 2022′ yi ve bizlere getireceklerini anlayabilmemiz için Kova Burcunu çok iyi anlamalıyız. Kova demek “Yeni” demektir; “Teknoloji” demektir; “Medeniyetlerin bir çatı altında toplanması” demektir. “İnsan ve insanın bilincinin uyanışı” demektir özünde. Kova “havadır” ve hava sert bir mizaca sahiptir.

Önümüzdeki 20 yıllık sosyo-ekonomik yeni trendlerin belirleyicisi olan Satürn ve Jüpiter gezegenleri 2020/21 Aralık’ta kova burcunda kavuşum yaptılar. Bu kavuşum, bizlere eski ile yeninin savaşını ve bundan sonraki 20 yılın sosyal ve ekonomik anlamda dünyanın nasıl bir değişim sürecinin içinde olacağının ilk sinyallerini verdi. Paranın dijital bir ortama taşınmaya başlaması, ekonomik eşitsizlikler, gelir dağılımının bozulmasi, bir çok ülkenin finansal buhrana sürüklenmesi, işsizliğin artması, lojistik zincirlerde aksamalar, geleceğin gerektirdiği yetenek ve mesleklere hazırlıkların ve göç dalgalarının artması ile temiz enerjiye geçiş çalışmaları değişim sürecinin ilk habercileri oldular. Bu süreçte gezegenlerin alacağı etkiler ile dünya genelinde doğal afetler yaşanabilir. Hepimiz, Covid ve türevi oluşacak virüslerle birlikte yaşayacak ,bunlara karşı ilaç ve aşıların bulunacağını göreceğiz. Bunlara ilave olarak, gücü elinde tutanların yüksek
ihtimalle hırs gösterilerine ve peşinden gelen, özgürlük talep eden halk ayaklanmalarına şahit olacağız.

Yön belirleyen bu iki gezegenin kova burcunda kavuşması öncelikle insan ve teknoloji konularını ön plana çıkartıyor. Kova’nın öğretisi herkes için iyi olandır. “Ben iyi olursam herkes iyi olur” der. İnsanların arasındaki dualiteyi bitirmek için yeni bir dünya anlayışını geliştiriyor bu süreç diyebiliriz. Aklın ön planda olacağı ve duygulardan çıkacağımız zamanlar diye de düşunebiliriz.

Sanatsal açıdan bakarsak yepyeni bir akımın başlayacağını ve yaratıcılığın artacağını, ancak bu yaratıcılığımızı dijital platformlarda oluşturacağımızı ve “hayallerimizden para kazanabilecegimizi” söyleyebiliriz. Üç boyutlu bir ortamda yaratılan bir sanat eserini hiç dokunmadan satın alarak holografik bir görüntü ile duvarınızda var etmek hiç de uzak bir hayal değil. Reklam piyasası dijital yaratıcılıkta zirve yapacak ve gökyüzünde seyredeceğimiz görsellere şahit olacağız.

Yaratıcılığımızın çok fazla artması yanında, birlik bilinci ile hareket edeceğimiz ve ruhen de kabullenişe geçeceğimiz zamanlarımız da olacak. Olan biteni kabul edip şefkat enerjisi çalışacak insanlarda ilerleyen zamanlarda. Ancak burada Kova’dan Balık’a gidilen yolculukta hayal alemine girmek vardır. Bu da insanlığin sanal bir gerçeklikte var olacağını gösteriyor. Burada bir çok insanın uyuşturulabileceğini,
bağımlılıklarının artacağını,ancak dinsel inançların sorgulanmaya başlanacağını söyleyebiliriz.

İnsanlığin birlik/beraberlik bilinci ile hareket edebileceği bu süreçlerde sonsuz ve sınırsız bir enerji yayan Jüpiter-Neptün kavuşumu, olan bitene karşı kabullenişe götürecek şefkat enerjisi getirecek. Bizlerin burada görmesi gereken neyi düşünürsek onu oluşturabilme yeteneğimiz olduğudur. Hayatta en zor şey “Dur”mak. Bir insanın yapabileceği en zor şey durması ve bakması. Çünkü bizler, tepki vermekten kaynağa ulaşamıyoruz. Kaynağımız ise bizim zamanımız, enerjimiz, herşeyimiz. Burada sorumuz her zaman ” Doğru şeyi mi yapıyoruz?” olmalı. Dur ve buradan ne öğrenip deneyimlediysen, öğrendiğin yerden hızlan, kısaca : “Tepkinde – Öğretinde – Hızlan”.

Hayatı bir ölüm kalım savaşı gibi görmekten vazgeçmeliyiz. “Yeni Dünya”yı deneyimlerken bu döngüde yaşamamız gereken en önemli konu, barış ve huzuru hayatımızda yaşatmamızdır. Hedeflerimizde sabirla ilerlemeyi, önce kendimize sonra hayata güvenmeyi öğrenmeliyiz.

Beki Baron – Aralık 2021