Acıları Dönüştürmek

İnsanın “varoluş” ve “geçiş” olmak üzere iki ana tip acısı vardır. Varoluş acıları doğumla ve yeryüzünde kendini var etmeyle gelen acılardır. Geçiş acıları da ölümle ve yaşam içindeki dönüşümlerle ilgilidir. İnsan için acılar, iki uçtan oluşan bir mekanizmadır; bir ucunda “değersizlik duygusu” öteki ucunda ise “dönüştürme gücü” vardır. İnsana düşen görev bu dünyada acıyı dönüştürmektir. Nasıl insanoğlu yeryüzüne varlıksal gereksinimine göre işler, sorunlar paketiyle geliyorsa benzer biçimde o işleri, sorunları çözebilecek bir güçle de gelir. İnsan, üzerine düşeni yapması için, ilk önce bu gücü kabul etmelidir. Onun yeryüzündeki sınavı irade ve çaba göstermektir. Kendini bilme çalışmaları yerinde ve doğru kişiler ile yapılırsa insan olumsuz durumlardan, acılardan aşama aşama özgürleştir.