Olumsuz Düşünceler

İnsanoğlu, kendini gerçekten bilseydi olumsuz düşüncelerin en küçüğünün bile ne kadar büyük bir felaket ve “günah” olduğunu farkederdi. Kadim bilgeliğe göre bir çok benlikle beden hapishanesinde sıkışmış insanlar şuursuzca acı çekmektedir. İnsanın bu durumdan kurtulmasının yolu yalnızca şuurunu, içindeki ışığını, başka bir ifade ile kozmik alemde titreşimini artırmasıyla olanaklıdır. Olumsuz düşünceler hızlı ama kısa süreli olduğundan alçakgönüllülük ve sevgi gibi yavaştan ama kalıcı çalışan enerjilerle karşılanmalıdır. Benliklerden kaynaklanan olumsuz düşünce ve eylemler insanın kendisini gözlemeye başlamasıyla fark edilir. Kendini bilme çalışmasına başlayan insan için yeryüzü tutsaklığı aşılabilir bir durumdur.