MADDE İLE SEN,

HER ŞEY İLE HİÇ OLAN

VE BU HER ŞEYİN AHENGİNE UYABİLEN SEN,

O AHENKTEN OLACAĞIN ANI ÖZLE!

Ruhun madde ile yolculuğunda, onun ahengine uyumlanabilme isteğine ve insanın tekamül ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yazılan bu eşsiz kitap, 1959 yılında vazifelilerince Dr. Bedri Ruhselman’a iletilmiştir.  Düzenlemeleri Bedri Bey tarafından yapılmış olup,  Yüksek vazife planından alınan tebliğ doğrultusunda tekrar açılacağı tarihe kadar saklanması uygun görülmüştür. İlahi Nizam ve Kainat 2013 yılında açılmıştır.

Bizim gündelik olarak adlandırdığımız basit eylemlerimizin sınırlandırılmamış kainat içerisinde nasıl bir yer tuttuğunu, düşüncelerimizden dahi sorumlu olduğumuzu ve her şeyin aynı anın içerisinde birlikte hareket ettiğini kavrayabilmemize yardımcı olan bu bilgiler, vazifelilerince bugünün insanlarına hediye edilmiştir.

İlahi Nizam ve Kainat,  henüz ilk sayfalarında madde ve ruh arasındaki erişilmezliği ve kendiliğinden bir araya gelemeyen bu iki unsuru birbirine bağlayan ilahi yasaları ele alır.  Sayfalar ilerledikçe maddenin gelişimi ve ruhun tekamülü arasındaki ince bağlantıları ifade ederken, ham maddesi dualite olan sınırsız evrenimizi de yeniden tanımlar. 

Ruhumuzun sonsuz yürüyüşünde ihtiyacımız olan ince maddeleri fark edebilmemiz ve onlardan doğru izlenimleri çıkarabilmemiz için vicdan dualitesi, lineer ve küresel zaman anlayışı ile varlığımızla olan ilişkimiz gibi konuları klasik olmayan bir anlayışla, yeni bir bakış açısıyla anlatır.  Ben, aile, toplum, millet ve insanlık şeklinde genişleyen planların birbirlerine ve ruh birliğine nasıl hizmet ettiğini görebilmemiz için fırsat sağlar.

Her okumada yeni şeyler fark ettiğimiz ve satır aralarında kendi sorularımıza da cevap bulabildiğimiz İlahi Nizam ve Kainat, kendi ifadesiyle; “Etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak doğa diye adlandırdığımız ahengin bir parçasıdır.”