Kendini Bilme 4. Yol Öğretisi

Kendini Bilme 4. Yol Öğretisi

Georges İvanovitch Gurdjieff tarafından geliştirilen ve adına “4. Yol” denen çalışma temelde insan varoluşunun yapısı üzerinedir. Bu öğreti, insanın tek bir benlikten değil birçok benlikten oluştuğunu söyler. İnsan iradesinde, tek bir zekanın değil, merkezler adı...
4 Element

4 Element

Dört Element çalışmalarımızdan biridir. Çünkü görünen dünyayı daha iyi anlamaya gayret etmektedir. Bu gayret, geleceğe yardım etme ve geleceğe ortak olma isteğinin bir parçasıdır. Dört element sadece doğayı değil, insan psikolojisini de şekillendirdiği için bu kavram...
Kadim Bilgelik

Kadim Bilgelik

Kadim bilgeliği almak bütünün bilgisini almak anlamına da gelir. Kişi, etrafıyla her yönde kurduğu bağlardaki derinliğine göre alır/hisseder bu bilgeliği. “Komşunu kendin gibi sev” sözüyle özetlenen bu bilgelik grup çalışmasıyla kişiye gelir. Uygun bir...

22 İLKE

Şuursal yükseliş için ilkelerimiz bize yardım eder. Yol’un, “kendini bilme”nin sözlü geleneğiyle güncel deneyimlerin buluştuğu ilkeler dönüştürücü etki yapar. Gerçek anlamları yakalamak için kalıplarımızı 22 İlkeyle aşmaya çalışabiliriz. Böylece...
Dönüşüm Çalışmaları

Dönüşüm Çalışmaları

İnsanoğlu, Dünya gezegenine sadece organik bir hizmet için gelmedi. Tüm dünya malzemesinin yapabildiğinden çok başka bir yeteneğe ve potansiyele sahip: dünyasal şuurunu, yüksek bir şuura dönüştürebilmek.Doğduğumuz günden itibaren aldığımız ilk nefesle birlikte dünya...
Enneagram Ne Demek?

Enneagram Ne Demek?

Ennead’dan gelen Dokuzlular da denilen kozmolojik çalışma prensipleri; insanın döngüsel olarak devam eden izlenimlerin doğru merkezlere düşürülmesini gözleyen çalışma beninin yolunu tarif eder. İçsel dur teknikleri için hazır materyaller üretir. Kollektif şuurdan...